De therapeutische relatie: een wederzijds engagement...

Eens je beslist hebt dat je in therapie wil gaan, zit je meestal nog met een heleboel vragen. Veel patiënten weten niet goed wat therapie inhoudt, wat ze ervan kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. Een therapeut-patiënt relatie is een wederzijds engagement dat men aangaat. Het is vanaf de eerste sessie belangrijk dat er een aantal afspraken worden gemaakt zodat zowel jij als de therapeute weten wat men kan verwachten.

Over het algemeen neem je eerst telefonisch contact op met de therapeute. Eventueel maak je een afspraak wanneer je best terug kan bellen voor meer informatie wanneer de therapeute niet meteen op je vragen kan antwoorden (bijvoorbeeld omdat de therapeute in gesprek is met een andere patiënt). Er kan ook meteen een afspraak gemaakt worden voor een intake-gesprek. Dit eerste gesprek is een soort kennismakingsgesprek, een verkennend gesprek. In dit gesprek is het de bedoeling dat je samen met de therapeut exploreert wat er aan de hand is en wat jij hoopt te vinden. Dit gesprek is voor beide partijen nog vrijblijvend. Er wordt aan het einde van dit gesprek overeengekomen wat het beste gevolg van dit gesprek kan zijn. In dit eerste gesprek kan jij dus enerzijds meer over jezelf en je verwachtingen naar therapie toe vertellen. Anderzijds verkrijg je tijdens dit gesprek ook meer informatie over wat jij van de therapie kan verwachten. Je doet er het best aan die eerste sessie als een proefsessie te beschouw en om te zien of het wel klikt tussen jou en de therapeute. Eventueel wordt er tijdens het gesprek beslist om de therapie te starten en worden er afspraken gemaakt wat betreft frequentie van de sessies en wat betreft het honorarium.

Wat kan je nu concreet verwachten? Het gaat om sessies van één uur. De frequentie waarin de sessies mekaar opvolgen kan verschillen van patiënt tot patiënt of van de fase waarin de therapie zich bevindt (meerdere keren per week, één keer per week, 1 keer per maand,....). Algemeen wordt er van jou verwacht dat je op tijd op de afspraken verschijnt. In tegenstelling tot geneesheren hebben therapeuten geen spreekuur, maar vaste afspraken. Als jij te laat bent gaat dat af van de tijd die voor jou gereserveerd was. De therapeute is niet verplicht om de sessie uit te laten lopen omdat jij te laat was. Waarschijnlijk zit er al een volgende patiënt in de wachtkamer. De therapeute mag geen lange telefoongesprekken voeren of met iets anders bezig zijn tijdens jouw sessie. Er wordt ook verwacht dat je een afspraak op tijd afzegt (minimum 48u op voorhand) zodat de therapeute jouw sessie aan iemand anders kan geven.

Het is belangrijk dat je zo eerlijk mogelijk probeert te zijn over jouw gevoelens. Dit houdt ook het vertellen van jouw grootste geheimen in, de dingen waar je het meest schrik voor hebt om te vertellen, jouw diepste gevoelens. Dit is nodig om vooruitgang te boeken. Het is belangrijk dat je met je therapeut aan jouw problemen werkt. Sommige mensen gaan in therapie met de instelling 'ik ben er, genees me nu maar' maar zo gemakkelijk is het niet, echte genezing vraagt veel energie en werk en een goed contact tussen jou en je therapeut.

Soms kan het gebeuren dat je een 'huiswerkopdracht' mee krijgt. Er wordt verwacht dat je het 'huiswerk' maakt dat je wordt opgegeven. Dit 'huiswerk' dient om de therapie ten volle te benutten. Verder is het zinvol dat je tussen de sessies door nadenkt over wat er gezegd is. Wees niet bang om vragen te stellen over de vorige sessie. Het zou ook niet slecht zijn om wat in je sessies gezegd wordt achteraf kort neer te schrijven.

Als jij je aan deze afspraken houdt, voldoe je niet alleen aan de verwachtingen van de therapeute, maar haal je ook voor jezelf het meeste uit je therapie.

Wat je niet moet verwachten...

Verwacht geen wonderlijke genezing van jouw therapeute. Je worstelt al geruime tijd met je problemen en die gaan niet zomaar verdwijnen zonder dat er echt aan gewerkt wordt. Verwacht niet een vriendschapsband op te bouwen met je therapeut buiten de therapie. Dit brengt de effectiviteit van jouw therapie in gevaar en moet ten alle tijden vermeden worden. Je vraagt je misschien af waarom jouw therapeut in een publieke omgeving niet direct te kennen geeft dat ze jou kent. Dit is omdat ze jullie therapeut-patiënt relatie vertrouwelijk wil houden. Als jij in zo'n gelegenheid de eerste stap zet kan een gesprek natuurlijk wel.

Bron: Antenne (Driemaandelijks Contactblad; vereniging A.N.-B.N.) 4e trimester 2001, p.20-25.